Fotografia z drona.

Panoramy przemysłu 
w ujęciu poziomym z drona.

Filmy z drona.