Róża Regionów 2019

konkurs na najlepsze projekty promujące polskie produkty turystyczne,

ogłosił laureatów IX edycji konkursu.

 

Podczas targów Tour Salon w Poznaniu odbyło się uroczyste ogłoszono laureatów IX edycji konkursu Róża Regionów 2019. W kategorii PROJEKT SPECJALNY WYRÓŻNIENIE zdobyło województwo kujawsko-pomorskie za album „Miasta Kujaw i Pomorza - pionowo, panoramicznie, z drona”. Autorami albumu są artyści fotograficy Marek Czarnecki (www.marekczarnecki.eu) i Jadwiga Elżbieta Czarnecka. Album został zrealizowany do promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydawcą albumu jest Agencja Fotograficzno-Wydawnicza PANORAMAPRESS. Wg dostępnych danych na koniec 2019 roku jest to pierwsze i jedyne tego typu wydawnictwo albumowe w Polsce i Europie.

 Autorzy albumu jak i wydawnictwo już po raz trzeci zostali laureatami konkursu Róża Regionów. W poprzedni edycjach nagrody w kategorii PROJEKT SPECJALNY uzyskali za:

RÓŻA REGIONÓW 2017 – album „Kujawsko-pomorska panorama Wisły” – WYRÓŻNIENIE

RÓŻA REGIONÓW 2016 – album „Kujawsko-pomorskie przestrzenie 3D” – I-sze MIEJSCE

 

Obecny laureat konkursu - album "Miasta Kujaw i Pomorza - pionowo, panoramicznie, z drona" zawiera ponad 200 panoram przedstawiających wszystkie 52 miasta regionu Kujaw i Pomorza. Jest to unikalny, panoramiczny portret miast wykonany za pomocą fotografii lotniczej, za pomocą drona i umieszczonym na nim wysokiej jakości aparatem fotograficznym. 

Każde miasto przedstawione jest za pomocą jednej panoramy poziomej i kilku panoram pionowych. Miasta oglądane z góry urzekają geometrią ulic i placów. Z perspektywy drona za pomocą pionowych panoram dostrzegamy historię i rozwój i zmiany architektury na przestrzeni wieków.

 Czytelnik otrzymuje możliwość obejrzenia skomplikowanych relacji zachodzących pomiędzy architekturą i naturą za pomocą unikalnych pionowych panoram, które umożliwiają postrzeganie przestrzeni z kątem widzenia 120 do 180 stopni. W wielu miastach z perspektywy drona dostrzegamy przemiany architektoniczne, które zaszły zarówno w XX wieku jak i w ostatnich 30 latach a które nakładają się na skomplikowaną historię miast będących pod wpływem i podległością Prus jak i Rosji. 

Z perspektywy drona dostrzegamy również przemiany jakie zaszły w ostatnich 30 latach polegające na odnowie wielu konstrukcji centralnych placów i zespołów architektonicznych, jak również tworzenia infrastruktury na styku miasto/woda. Na Kujawach i Pomorzu znajdują się setki jezior i liczne rzeki. Widok z góry w postaci pionowych panoram pokazuje nam ze szczegółami relacje jakie zachodziły i zachodzą pomiędzy mieszkańcami a jeziorami i rzekami nad którymi miasta zostały posadowione. Fotograficzne prezentacje miast uzupełnione są szczegółowym opisem historii i geografii miasta. Każde miasto zilustrowane jest również swoim aktualnym herbem z historią jego powstania.

 

 

 

 

  

 

  

WYRÓŻNIENIE

w konkursie "NAJLEPSZE PUBLIKACJE TURYSTYCZNE 2018 ROKU" 

 

Redakcja  Magazynu Literackiego "KSIĄŻKI" przyznała  nagrody za najlepsze publikacje turystyczne 2018 roku.  Laureaci zostali uhonorowani podczas Warszawskich Targów Książki. Ideą konkursu Nagrody Magellana organizowanego przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” jest wyróżnianie autorów i wydawców wartościowych publikacji, rozbudzających pasję podróżowania. 

Laureatami konkursu "Najlepsze publikacje turystyczne 2018" zostali artyści fotograficy Marek Czarnecki i Jadwiga Elżbieta Czarnecka oraz województwo kujawsko-pomorskie za album "Kujawsko-Pomorskie panoramy Wisły" autorstwa Marka Czarneckiego i Jadwigi Elżbiety Czarneckiej, który otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii  ALBUM, którego wydawcą jest Agencja Fotograficzno-Wydawnicza PANORAMAPRESS. 

 

O projekcie: 

Pracując nad projektem „Kujawsko-pomorskie panoramy Wisły” i wykonując fotografie panoramiczne z dronów oraz częściowo z perspektywy aparatu na statywie autorzy zdawali sobie sprawę z faktu wykonywania pionierskiej pracy o wysokich wymaganiach artystycznych i technicznych. Autorzy zdawali sobie sprawę z faktu, że najpiękniejsze panoramy wykonywane z wysokości ludzkich oczu nie oddadzą piękna i potęgi królowej naszych rzek. Zmienność koryta, dzikie brzegi, płycizny i piaszczyste łachy ukazywały swój urok dopiero z wysokości. Jak "Wydawało nam się, że poznaliśmy 202 kilometrowy odcinek Wisły przepływający przez nasze województwo, ale Wisła ukazała nam jedynie tylko to co zechciała, wiele miejsc skutecznie ukrywając przed nami. Czasami odnosiliśmy wrażenie, że Wisła jest jakby jednym z ostatnich dzikich koni w coraz bardziej ucywilizowanej Europie i to my musieliśmy się w czasie zdjęć dostosowywać do jej wymagań i nastrojów" mówi jeden z autorów. Wykonywaniu zdjęć panoramicznych z drona towarzyszyła ciekawość odkrywców nowych kontynentów i chociaż autorzy posiłkowali się przy wyborze miejsc wszechobecnymi mapami wirtualnymi to emocje oglądania i fotografowania Wisły z wysokości kilkudziesięciu metrów były olbrzymie. Efektem ich pracy jest album "Kujawsko-Pomorskie panoramy Wisły" zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projektowi będzie towarzyszyć również unikalna wystawa obejmująca 30 fotografii panoramicznych. Wszystkie fotografie sygnowane są zgodnie z wymaganiami fotografii kolekcjonerskiej i spełniają standardy jakości Digigraphie®,w tym również co najmniej 70 lat niezmienności koloru. Pierwsza odsłona tej unikalnej wystawy „Kujawsko-Pomorskie panoramy Wisły” odbyło się w sierpniu 2018 roku. 

 

 

 

   

  

HONORABLE MENTION

  na międzynarodowym konkursie  MIFA

 

 Album "Kujawsko-pomorskie przestrzenie 3D" został laureatem międzynarodowego konkursu Moscow International Foto Awards MIFA 2015 i otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii "ALBUM-DoCUMENTARY".   

Jest to pionierskie wydawnictwo albumowe   prezentujące obszar Kujaw i Pomorza za pomocą unikalnych panoram stereoskopowych. Oglądając trójwymiarowe panoramy odnosimy wrażenie naszej obecności w oglądanej przestrzeni a przesuwając nasz wzrok w lewą lub prawą stronę oglądamy zmieniającą się perspektywę krajobrazu i architektury. Wszystko to dzięki przestrzennemu widzeniu i prezentacji obrazu za pomocą dwóch kanałów odpowiadających lewemu i prawemu oku człowieka. 

Przesunięcie lewego i prawego kanału odpowiada odległości występującej u człowieka lewą i prawą źrenicą oka. Panoramy wykonane zostały za pomocą aparatu cyfrowego i złożone z wykorzystaniem odpowiednich programów w komputerze. Każda panorama składa się z około 50 do 150 pojedynczych zdjęć. Aby przedstawić panoramy 3D w albumie zastosowano technikę anaglifu, która umożliwia oglądanie efektu przestrzennego panoram fotograficznych za pomocą okularów niebiesko-czerwonych. Okulary są dołączone do każdego albumu. Wg danych na koniec 2019 roku wydawnictwo oparte o cylindryczne anaglifowe panoramy jest jedynym tego typu wydawnictwem albumowym istniejącym na rynku zarówno w Polsce jak i na świecie.

Autor przy realizacji projektu wykonał około 30 tysięcy zdjęć składowych.  Zdjęcia z albumu "Kujawsko-Pomorskie Przestrzenie 3D"  zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach w Polsce i za granicą. 

 

 

strzałka do góry